Shop Mobile More Submit  Join Login
PSD #2 By aye by Kuro2812 PSD #2 By aye by Kuro2812
:vv Chào các bạn.. à nhầm.. các cô các chú : (( Nhầm nữa :vv Kỉ niệm ngày mình comeback, mình xin tặng PSD.. siêu xấu này.. Ồ Lê Ồ lê ồ lê ô lề : )))) Các bạn down thoải mái :vv *vỗ ngực* Mình thân thiện mà :vvv
Add a Comment:
 
:iconlittlepquestion:
LittlePQuestion Featured By Owner Oct 18, 2013
Měnh xin nhé Hug 
Reply
:iconkuro2812:
Kuro2812 Featured By Owner Oct 19, 2013  Student Artist
ừ : )))
Reply
:iconphutri2005:
phutri2005 Featured By Owner Oct 16, 2013
ko ngờ gặp vn trên top feed :)
Reply
:iconkuro2812:
Kuro2812 Featured By Owner Oct 17, 2013  Student Artist
:) là sao ạ
Reply
:icontinawaltner:
TinaWaltner Featured By Owner Oct 12, 2013  Student General Artist
Nice shot =)
Reply
:iconkuro2812:
Kuro2812 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Artist
:vv Yes. Thanks you so much
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Oct 12, 2013
- s' xin nhá =))))
Reply
:iconkuro2812:
Kuro2812 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Artist
:vv okie 
Reply
:iconinspiritbyji:
inspiritbyJi Featured By Owner Oct 12, 2013  Student Artist
xin :)
Reply
:iconkuro2812:
Kuro2812 Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Artist
: )) yess
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 12, 2013
Image Size
1.0 MB
Resolution
500×333
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,867
Favourites
110 (who?)
Comments
10
Downloads
368
×